Finał Gali Roku Botaniki

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w kwietniu 1922 roku. Pierwszym prezesem został Prof. Bolesław Hryniewiecki. Dziś Stowarzyszenie liczy około tysiąca członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy członków Towarzystwa odbywają się co trzy lata.

Działamy w zakresie szeroko rozumianej botaniki, włączając mykologię, lichenologię i fykologię. Naszym celem jest rozwój nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki.

Posiadamy własną Bibliotekę i publikujemy pięć naukowych wydawnictw ciągłych.

Rok Botaniki

Wydawnictwa seryjne PTB: najnowsze publikacje